Ädelstensslipare

Ädelstenssliparen bearbetar ädelstenar och halvädelstenar företrädesvis till smycken och utsmyckningar.

Som ädelstensslipare bearbetar du den råa stenen genom slipning och förhöjer dess glans genom polering. Ädelstenens art, färg, genomskinlighet och hårdhet avgör det sätt på vilket den bör slipas. Före slipningen får stenen dess i det närmaste slutliga form genom klyvning eller iyusågning med ledning av bland annat kristallernas klyvbarhet och deras större eller mindre hårdhet och sprödhet.

Ädelstenssliparen lär sig hantera ett antal olika sliptekniker och slipmaskiner som planslipar med löst slippulver, cabochonslipar, fasettmaskiner, sågar och ultraljudsborr.

Marknaden är liten men befintlig.

;