Bössmakare

Bössmakaren tillverkar, underhåller och reparerar olika typer av skjutvapen av handeldvapenstyp.

Dessa produkter kan vara bruksföremål likväl som estetisk utsmyckning i miljöer, eller museiföremål eller rekvisita. Som bössmakare behöver du antingen en bredd över hela den nationella marknaden eller ett specialiserat djup som även går internationellt. Till viss del kan detta alltså vara ett konsthantverksyrke i olika omfattning kopplat till rent brukshantverk. Kunskaper i design och estetisk skicklighet är viktigt för bössmakarens gångbarhet på marknaden.

;