Brodös

Brodösen är en konsthantverkare och arbetar med förlagor till maskinbroderade textilier.

Som brodös arbetar du även med mer exklusiv nyproduktion som t.ex. kyrkotextilier med en kvalitet som motsvarar yrkesmässigt broderande. Marknaden är liten men befintlig.

;