Charkuterist

Charkuteristen tar över när slaktaren och styckaren gjort sitt jobb och arbetar bland annat med att stoppa korv och tillverka andra charkuterivaror.

Charkuteristen ser till att produkterna får ett tilltalande utseende. Därför har charkuteristen förutom kunskaper om själva varan ett estetiskt, konstnärligt, betraktelsesätt. Charkuterister kan arbeta vid slakteri, styckningsföretag eller i charkuterifabriker. I arbetet ingår att förbereda och salta olika köttvaror samt att tillverka charkuterivaror, som till exempel leverpastej och blodpudding. Förutom blandade charkvaror kan tillverkningen också gälla skinka, kassler och hamburgerkött som saltas, röks eller kokas. Många av arbetsmomenten såsom hackning, malning av råvaror, dosering samt oftast även vid kokning, rökning och ugnsbakning utförs idag maskinellt. Fortfarande är det dock många arbetsmoment som görs för hand, som till exempel att väga upp råvaror för hackning och malning samt att stoppa korv. Produkterna röks, kokas och kyls eller fryses innan de förpackas.

Arbetet kan ske utmed en linje och tempot är vanligtvis högt. Charkuterister arbetar ofta i arbetslag där man roterar mellan olika arbetsuppgifter. Man kan också vara specialiserad på någon viss uppgift. Hygien och renlighet är viktigt i detta yrke.

Verksamheten i Sverige har under de senaste åren rationaliserats och koncentrerats till ett mindre antal stora anläggningar. Antalet anställda har minskat men eftersom branschen är relativt okänslig för konjunktursvängningar, väntas nu inga dramatiska förändringar vad det gäller antalet arbetstillfällen.

Du kanske också gillar