Ciselör

Ciselören arbetar med dekoration och utsmyckning på prydnads- och nyttoföremål av metall.

Ciselering är en teknik att med verktygen hammare och puns åstadkomma reliefutsmyckning i metallen. Vid ciselering åstadkoms nedsänkningar i metallen genom att man hamrar från framsidan. Marknaden är liten men befintlig.

;