Dekormålare

Dekormålaren arbetar med teater och film med såväl kulisser som scenografi.

Konstnärlig talang är en förutsättning för att lyckas i jobbet. Som dekormålare ska du kunna utföra kvalificerat dekormåleri inom restaurering och nyproduktion av möbler, föremål och interiörer och ha djupa kunskaper om yrkets tekniska och etiska förutsättningar. Restaurering av kyrkor och kulturbyggnader har skapat efterfrågan på äldre målerikunskap. Samtidigt används kunskaperna i nyproduktion av inredningar, inom teater och film samt till utställningar. Som dekormålare kan du bli en nyckelperson hos ett måleriföretag eller arbeta som egenföretagare. Marknaden är liten men befintlig.

;