Emaljerare

Emaljeraren utför sitt hantverk genom att helt eller delvis täcka föremål som vanligen är av metall med emalj av olika färg. Man arbetar huvudsakligen med smyckes- och asktillverkning.

Emalj är en glas- eller glasliknande beläggning som smälts fast på hårt underlag. Man använder en mer eller mindre lättsmält, i de flesta fall ogenomskinlig, vit eller färgad glasmassa, så kallad glasfluss. Glasflussen pulveriseras, fuktas och läggs på med hjälp av pensel eller annat verktyg på ytan som kan vara av exempelvis metall, fajans, porslin eller glas.

Av betydelse ur konstnärlig synpunkt är guldsmedsemaljen och målaremaljen.

Guldsmedsemaljen är ett slags mosaik där de olika färgerna läggs på bredvid varandra, antingen i direkt anslutning till varandra eller skilda genom tunna metallkanter. Det finns flera underarter, såsom: cellemalj, gropemalj, reliefemalj, transparent emalj och emalj på upphöjda partier.

Champlevé eller gropemalj åstadkoms genom att emaljen smälts ned i, med gravyrstickel utförda, fördjupningar i metallen.

Cloisonné eller cellemalj åstadkoms genom att emaljen gjuts i celler (cloisons) formade av ett nätverk av fastlödda metalltrådar vilkas överkanter förblir synliga och skiljer färgfälten åt.

Målaremaljen (franska: émail peint) är en verklig målning med emaljfärger på metall (vanligen koppar) som, åtminstone i de flesta fall, först fått en särskild grundning genom att överdras med ett tunt lager av genomskinlig emalj.

Marknaden är liten men befintlig.

Du kanske också gillar

Juvelfattare

Juvelfattaren infattar ädelstenar i smycken och konstföremål.

Läs mer

Silversmed

Silversmeden arbetar huvudsakligen med större bruksföremål i olika metaller.

Läs mer