Finsnickare

Finsnickare med specialisering inredning bygger exempelvis platsbyggda bokhyllor, garderober eller hela kök.

Behovet av utbildade finsnickare ökar, varför möjligheterna till arbete efter avslutad utbildning bedöms som god.

;