Gjutare

Att arbeta som gjutare är ett varierande arbete där man ofta lär sig många olika moment i produktionen. Yrket har flera specialiseringar där vi här inte tar hänsyn till de som omfattar industriproduktion.

Gjutning kan innebära att smälta metall, till exempel järn, stål eller aluminium som får stelna i en form. Som konstgjutare kan beställningarna variera allt från att gjuta nya konstverk och göra kopior till att reparera och underhålla gamla verk.

Gelbgjutare gjuter oftast föremål i mässing såsom ljusstakar och ljuskronor. Avgjutaren är specialiserad på gjutningsteknik med engångsform eller permanentform utforma och tillverka gjutformar och kärnor samt smälta, gjuta och efterbehandla arbetsstycken. Klockgjuteri är ett hantverk inriktat på gjutning och produktion av klockor, bland annat kyrkklockor. För klockgjutning används en speciell bronslegering. Tenngjutare, även kallad kanngjutare, gjuter föremål som: stop, fat, skålar, kannor, ljusstakar och mycket annat av tenn och koppar.

Du kanske också gillar