Metallrestauratör

Metallrestauratören arbetar med att renovera metallföremål och metallinslag.

Marknaden är liten men befintlig.

;