Riggare

Riggaren arbetar med att rigga segel för optimalt utnyttjande av vindriktning och vindstyrka vid seglats.

Att rigga segel är en avancerad process och handlar även om säkerhet så det inte händer några olyckor. Som riggare kan du också arbeta på exempelvis teatrar, konserter eller andra stora evenemang när någon behöver "flyga" in över scenen eller över publiken.

Marknaden är mycket liten men befintlig.

;