Skeppstimmerman

Skeppstimmermannen bygger, reparerar och renoverar träbåtar och deras inredning.

Skeppstimmermannen är också designer, konstruktör och tvärteknisk hantverkare.

;