Smed

Brukssmeden arbetar med traditionella metallbearbetningsmetoder till skillnad från byggsmed.

Ofta handlar smedens uppgifter om renoveringsarbeten samt nyproduktion i gammal stil. Konstsmeden arbetar med konstföremål och husgeråd.

Smeden använder sig av hammare och olika typer av pressar för att bearbeta materialet. Andra maskiner och verktyg som används är valsar och gradsaxar. Smeden löder och svetsar i olika metaller.

Som smed i industrin eller på mindre smidesverkstäder och byggen tillverkar du olika detaljer i metaller, till exempel: rostfritt stål, svartjärn, aluminium. Smeden utför sitt arbete inom verkstads- och byggnadssmide, stålverk och plåtslagerier.

Smeder utför ofta beställningsarbeten. Det kan vara konstruktions-, inrednings- och utsmyckningsdetaljer i samband med byggnation eller ROT-jobb. Ibland, vid större skulpturer och utsmyckningar i metall, arbetar smeder på anvisning från konstnärer. Smeder deltar också i montagearbeten på byggen.

En fullt kompetent smed är lite av en tusenkonstnär och behärskar oftast flera olika svetstekniker, olika material och har visst konstruktionskunnande samt klarar att räkna på kurvor och vinklar. Specialbeställningar är vanliga. De flesta smidesföretag är ganska små.

;