Stenhuggare

Stenhuggaren arbetar med att forma grövre stenarbeten som: knott, trädgårdssten, inredning och utomhusmöbler, skulpturer och liknande konstföremål.

En övervägande del av de uppdrag som kommer in till en stenhuggare i dag handlar om gravstenar. Det kan även handla om upprätningar, omslipningar, inskriptioner, tvätt av gravvårdar, restaureringar, omdubbningar m.m.

 Stenhuggrens verktyg är bl.a. slagjärn, klubba och graveringsjärn. Stenhuggaren har haft en nästan oförändrad verktygsuppsättning från medeltiden in på 2000-talet. Att arbeta som stenhuggare är i första hand ett fysiskt arbete och det som räknas är den praktiska kompetensen.

Marknaden är mycket liten men befintlig.

;