Timmerman

Timmermannen utför grövre träarbeten, exempelvis vid husbyggen.

Timmermannen är också delaktig vid renovering och flytt av timmerhus. När gamla timmerhus restaureras idag används i så stor utsträckning som möjligt gamla tekniker och verktyg. Förekommande verktyg är yxa och spiralborr.

;