Tygtryckare

Tygtryckaren arbetar med att trycka på textilier.

Som tygtryckare arbetar du bland annat med screen- och schablontryck, ofta i små serier. De flesta kunderna finns bland arkitekter, inredare och teatrar, men även tapetserare och privatkunder kan höra till kundkretsen.

;