Typograf

Typografen var en person som arbetade med sättning och tryckning av böcker. Yrket i dess ursprungsform finns idag på en del museer.

När trycktekniken började digitaliseras försvann typografyrket succesivt. Idag arbetar formgivare och grafiker i viss mån med liknande arbetsuppgifter.

Yrket typograf med den gamla tekniken, och som är den som du kan utbilda dig till på Hantverksakademin, finns nästan bara på museer.

;