Vävare

Vävaren tillverkar textilier i handdriven vävstol.

Vävaren arbetar ofta konsthantverksmässigt.

Området är brett men exklusivt, varför marknaden är liten.

;