Ystare

Ystaren tillverkar ost, antingen i eget mejeri eller som anställd på ett större mejeri.

Vid ystning, tillverkning av ost, är grundprinciperna desamma idag som för tusentals år sedan. Allt som behövs är fyra ingredienser: mjölk, bakteriekulturer, löpe och salt. Även om många moment numera kan göras med maskiner är det hantverket bakom, liksom råvarorna, som är det viktiga vid osttillverkningen. Inne i mejerierna finns ofta en unik bakterieflora som tillsammans med ystares skickliga hantverket, sätter sin alldeles egen prägel på osten och ger den smak och karaktär.

Noggrannhet och punktlighet samt känsliga sinnen är några egenskaper som utmärker en god ystare.

;