Stipendier för hantverkare

Som hantverkare kan det vara klurigt att hitta stipendier för utbildning och vidareutbildning. Hur går ansökan till? Vad behöver jag ha med? Här har vi samlat bra tips på hur du gör för att söka - och några stipendier för hantverkare.

Tips när du söker stipendium

  • Kolla noga vad som gäller vid ansökan för varje stipendium - även om du har sökt stipendiet tidigare. Fondens villkor och ändamål kan ha ändrats. Vissa fonder vill att du använder speciella ansökningsblanketter, andra att du fyller i webbformulär. Utdelning görs kanske inte alla år, även fonder är beroende av goda och dåliga tider, och det är ju avkastningen på fondens kapital som delas ut.
  • Var ute i god tid. Fonder och stiftelser delar i vissa fall ut medel en gång om året och ansökningar kan lämnas in endast under en viss tidsperiod. Vissa stipendier är fleråriga och medan de är upptagna kan de inte sökas, du får invänta att de ledigförklaras.
  • Första halvan av beskrivningen av dig själv ägnar du åt det historiska, vad som har hänt, vad du har uträttat, dina intressen etc. Andra halvan av sidan ägnar du åt framtiden och dina mål. Förklara varför fonden ska stödja just dig, varför du är betydelsefull och unik. Föreställ dig att du är fondförvaltaren, nyttjas fondens tillgångar på bästa sätt om vi stöder den här personen? Se din ansökan som ett reklam- eller säljbrev om dig själv. Du ska framhålla dina förtjänster och beskriva till vilken nytta fondens pengar används.
  • Skriv fritt ur hjärtat. Skriv kort och enkelt, levande och obyråkratiskt. Det är bra om du låter någon oberoende person med gott anseende (lärare, handledare, professor, arbetsgivare eller liknande som känner dina förhållanden) bestyrka dina uppgifter.
  • Skicka med de intyg, rekommendationsbrev, referenser, läkarintyg, betyg eller andra handlingar som du tror har betydelse, inte bara de handlingar som stiftelsen begär. Sänd bara kopior. Originalen kan gå förlorade. Skriv att uppgifterna i din ansökan lämnas i förtroende och att uppgifterna således är konfidentiella. Gör alltid kopior av dina ansökningar och spara. Du kanske vill söka på nytt!
  • Många fonder skriver i sina villkor att de vill främja någonting. Med främja kan avses mycket. Det kan avse direkt stöd till en persons utbildning, vård eller idrott (det står nåt i stil med att fonden ska främja utbildning, vård och fostran av ungdom). Då kan man även avse verksamhet runt i kring t ex stöd för fortbildning av lärare, tränare, vårdpersonal eller investeringar i lokaler och inventarier. Främjande av vård kan vara allt från inköp av medicin eller hjälpmedel till ersättning till följeslagare på klimatvårdsresa till Kanarieöarna. Eller en mobiltelefon till rörelsehindrad person.
    Sök allt som du är behörig att söka, men sök inte de fonder du inte är behörig att söka (kan ibland vara en knepig gränsdragning). Du ökar dina chanser att få napp!
  • Ta med alla utgifter du kan komma på, var kreativ; söker du för studier ta med resor, uppehälle, hyran, skolavgifter, studielitteratur, dator med mera. Söker du för familjen så ta med cyklar, resa till nära släkt, sånglektioner eller vad det nu kan vara. Pruta inte, ta upp utgifterna till sitt rätta värde. (Hämtad från Stöd & Stipendiers hemsida).

Stipendier att söka

På de här sidorna finns stipendier att söka för dig som är eller pluggar till hantverkare:

Stockholms Hantverksförening >>

Hantverkarnas Riksorganisation >> 

Konsthantverkets vänner >>

Stipendieguiden >> 

Stipendielistan >> 

Stipendier.se >>

Företagarna >> 

Stiftelsen Lars Fredricsson >> 
(administreras av Handelsbanken, scrolla ner på sidan)

Anders Granholms yrkesskolestiftelse >> 
(Stipendium för metallarbetare, bleckslagare/plåtslagare, smeder. Administreras av Stockholms Stad, scrolla ner till Utbildningsstiftelser - för vuxenstuderande)