Ansökan

Ansökan till nästa utbildningsstart öppnar den 3 februari 2020.

Så här söker du till Hantverksakademins utbildning "Lärlingsutbildning inom traditionellt hantverk":

Fyll i webbansökan genom att klicka på länken som kommer att finnas på denna sida fr.o.m. den 3 februari 2020.

Via denna länk skapar du ett studerandekonto där du fyller i din ansökan med person- och kontaktuppgifter samt laddar upp dina betyg, intyg och andra dokument som behövs och efterfrågas. Tänk på att alla meriter har betydelse vid bedömning och urval.

Innan du söker

Tänk på att det här är obligatoriskt att ta med i din ansökan, så att du har förberett dokument:

 • Gymnasiebetyg eller motsvarande (laddas upp under punkt 1)
 • Ansökningsbrev innehållande information om: (laddas upp under punkt 2)
  - vilket yrke som avses med ansökan
  - vilka erfarenheter av yrket du har
  - att du varit i kontakt eller har överenskommelse med en tänkbar lärlingsplats (Ange i så fall lärlingsplatsens kontaktuppgifter - du kan dock komplettera din ansökan med detta i efterhand)
 • Vänligen namnge filen som innehåller ansökningsbrevet till ditt hantverksyrke och spara gärna den som pdf, exempelvis: Ansökningsbrev-Skäddare.pdf, Ansökningsbrev-Guldsmed.pdf, Ansökningsbrev-Keramiker.pdf osv.

Valfritt, men meriterande, att ta med i ansökan:

 • Kurs- och utbildningsintyg (laddas upp under punkt 3)
 • Relevant arbetslivsintyg (laddas upp under punkt 3)
 • Annan dokumentation du vill åberopa (laddas upp under punkt 3)

OBS! Om du saknar betyg eller handlingar som styrker behörighet eller särskilda förkunskaper kan du ändå ansöka och begära att få dina kunskaper prövade - läs mera om detta under rubriken Reell kompetens.

Tänk på att du behöver en dator eller en pekplatta för att kunna genomföra utbildningen!

Hjälp med ansökan

Behöver du hjälp med din ansökan,vänd dig till Hantverksakademins rektor Bengt Johansson Mångberg, e-post: bjm@hantverksakademin.se, tel 08-505 898 05. 

Om du hellre vill söka genom att skicka in dina dokument med brev, kan vi skicka dig ett ansökningsformulär. Kontakta i så fall Bengt Johansson Mångberg via mail eller telefon ovan.

Antagningsprocess

Så här ser Hantverksakademins antagningsprocess ut:

1. Ansökning

Ansök till Hantverksakademin genom att skapa ett användarkonto hos yh-antagning.se. Där kan du sedan följa händelserna kring din ansökan.

2. Antagningsbesked

När ansökningstiden gått ut skickas antagningsbesked ut med e-post. Du ska då tacka ja eller nej till din plats genom att logga in till ditt konto på yh-antagning.se. Även reserver och de som är obehöriga till utbildningen får besked om det på yh-antagning.se.

3. Reservantagning

Varje natt görs körningar som innebär att om någon/några tackat nej till sina platser erbjuds nästa på tur i reservlistan en plats och ett e-postmeddelande skickas ut till den/de som nu fått en plats.

Lärlingsplats

För att vara behörig och kunna bli antagen till utbildningen måste dock en lärlingsplats vara säkrad. Det kan vara en lång process och därför är det en god idé att du själv i god tid ser dig om efter tänkbara platser. Du och din handledare på lärlingsplatsen ska arbeta nära varandra under lång tid och det är viktigt att ni båda trivs tillsammans. Av det skälet är det en stor fördel om du som blivande lärling själv tar kontakt med företag som är av intresse.

Skolan har också ett ansvar för att den sökande ska få en lärlingsplats och fastställande av placering är ett gemensamt beslut genom en överenskommelse mellan skola, lärlingsplats och lärling.

Om jag klickar fel och råkar tacka nej, går det att ändra?

Som sökande kan du inte ändra det men du kan kontakta Hantverksakademin och be att få ändra. Om en reservantagning har körts sedan du tackade nej kan platsen ha tillsatts med en annan sökande om det finns en reservlista.

Om du inte svarar på ditt antagningsbesked

Om du inte svarar på antagningsbeskedet inom angiven tid räknas det som att du har tackat nej till platsen.