Filtrer på undersider
Utbildning
Filtrer på undersider
Utbildning

Sen anmälan

Efter att ordinarie antagningsomgång är stängd går det att göra en sen anmälan. Sen anmälan görs på samma sätt som en ordinarie ansökan.

Om inget annat anges här så går det att göra en sen anmälan till och med sista juni. Information till sent anmälda om antagningsläget skickas endast utom en reservantagning skulle bli aktuell. 

Att söka till oss